Endüstriyel Sistemler

Sistronik Sistem Enerji Üretim–Çevirim Santralleri, Petrol, Gaz Üretim Tesisleri, Rafineriler başta olmak üzere, Demir Çelik Fabrikaları, Çimento Fabrikaları, Su Arıtma Tesisleri, Petrokimya ve Kimya Tesisleri, Boru Hatları ve İletim Hatlarında Elektromekanik Sistemlerin Dizayn, Proje ve Uygulama hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirir. Hizmet alanları içerisinde yer alan alt sistemler:

  • Elektrifikasyon-Enstrümantasyon Sistemleri
  • Endüstri 4-0 Çözümleri
  • Proses Kontrol Sistemleri
  • MCC-DCC Panoları
  • Otomasyon Uygulamaları
  • Trafolar, Jeneratörler, OG Sistemleri
  • Yangın, CCTV, Anons, Access Kontrol Sistemleri
  • Elektrik Kuvvet Panoları